BİLDİRİLER

Bildiri Teslim Bilgileri

• Bildiri son gönderim tarihi: 10 Kasım 2019
• Sunumunuz özgün olmalıdır.
• Sunumunuz 300 kelimeyi geçmemelidir.
• Sunumunuzun gönderimi son bildiri gönderim tarihini geçmemelidir. Son bildiri tarihinden sonra gönderilen bildiriler kabul edilmeyecektir.
• Bilimsel Komite bildirileri Sözlü ve/veya Poster olarak kabul edebileceklerdir, bildiri sahipleri bu konuda bilgilendirilecektir.
• Sunum gönderilmeden önce bildiri sahibi ile bildiride yer alan yazarlar bildirinin son hali için emin olmalıdır, ardından bildiri sistemine yüklenmelidir.
• Sunum yapacak kişinin katılımcı olarak kayıt yaptırması gerekmektedir.

Sunum Hazırlama

Başlamadan önce, lütfen aşağıdaki adımları izleyiniz:
• Poster boyutu 70 cm (yatay) * 100 cm (dikey) olmalıdır.
• Sunumu gerçekleştirecek kişinin iletişim bilgilerini eksiksiz yazmanız gerekmektedir.
  o E-posta adresi
  o Adres bilgileri
  o Gün içerisinde ve akşam ulaşılabilecek telefon numaraları
• Yazar ve diğer yazarların bilgileri detaylı olarak yer almalıdır.
  o Tam olarak isim ve soyadı bilgileri
  o Yazar ismi büyük harf ve küçük harf içermelidir. (J. Kaya)
  o Kurum bilginiz; bölüm, enstitü / hastane, şehir, ülke şeklinde olmalıdır.
• Sunum başlığınız 30 kelimeyle sınırlı olmalı ve BÜYÜK HARFLER kullanılmalıdır.
• Sunumunuz “Teşekkür” dahil olmak üzere 300 kelimeden oluşmalıdır.
NOT: Yazınızın düzenlenmesinde, edit edilmesinde ve kelime hesaplamasında Office programları kullanmanızı öneririz. (Örn. Word kelime işlemcisi vb.)
• Bildirilerde şu esaslar açıkça belirtilmelidir:
  o Deneyim ve hedefler
  o Metotlar
  o Sonuçlar
  o Kararlar
• Yalnızca standart kısaltmalar kullanın. Özel bir yer ya da beklenmedik kısaltmalar parantez içerisinde açıklamalarıyla belirtilmelidir.
• İlaç isimleri markalarıyla belirtilmelidir. Sayılarını adet olarak açıklayınız.
• Bildiri özetlerinde kesinlikle tablo ve resim bulunmayacaktır.

Açıklama

Yazarın finansal bağlantısı var ise belirtmesi gerekir. Herhangi bir reklam ürününün üreticisi/tedarikçi ya da işiyle ilişkili bir hizmet sunu formunda uygun bir kutu içerisinde belirtilmelidir.